IMC

IMC

 “Налагодження психосоціальної підтримки та забезпечення психічного здоров’я в Україні”

Період реалізації:
2016-2017 рр.

Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу НаУКМА з 2016 по 2017 рр. впроваджував окремий проект, підтриманий Міжнародним Медичним Корпусом та програмою USAID щодо підтримки населення України, що зазнало впливу збройного конфлікту, —  «Налагодження психосоціальної підтримки та забезпечення психічного здоров’я в Україні».

Проект було спрямовано на навчання фахівців психосоціальній підтримці на основі підходу резилієнс із застосуванням Керівництва МПК.

Окрім виконання основних завдань проекту, окремим напрямом співпраці була участь фахівців Центру НаУКМА у роботі Міжвідомчої Робочої Групи з впровадження Керівництва Міжвідомчого Постійного Комітету в Україні, що працювала над контекстуалізацією основних положень Керівництва МПК в Україні, над україномовним текстом Керівництва. Принципи, покладені у Керівництво МПК, є основою усіх методів і взагалі розуміння психічного здоров’я як такого. Важливо також, що кожен зі згадуваних принципів є також пронизаним концептом резилієнс.

За визначенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, резилієнс —  це здатність відносно добре справлятися зі складними ситуаціями, особиста ресурсність або особистий ресурсний потенціал. Може розглядатись як індивідуальна здатність, так і здатність на рівні сім’ї і громади. Взаємодія усіх цих рівнів впливає як на резилієнс особистості, так і на резилієнс родини і громади.

Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу НаУКМА та інші партнери почали використовувати ці підходи, активно впроваджувати їх у практику психосоціальної підтримки людей, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації в Україні.

Упродовж 2016-2017 рр. командою проекту було розроблено окремий навчальний курс для викладачів вищих навчальних закладів, які викладають для студентів спеціальностей «соціальна робота», «психологія». Уже з наступного навчального року у студентів ВНЗ України —  майбутніх соціальних працівників та психологів —  з’явилася можливість навчатись за створеним курсом, оскільки за проектом Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА було підготовлено і видано посібник з методичними рекомендаціями та проведено триденний тренінг для 15 викладачів провідних вищих навчальних закладів з усієї України щодо особливостей викладання такого курсу.

Окрім того, з метою запровадження на практиці основних положень Керівництва МПК та надання психосоціальної підтримки на основі підходу резилієнс, було проведено 5 п’ятиденних тренінгів для практиків —  соціальних працівників громадських організацій і державних Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, волонтерів, впродовж яких вони мали можливість ознайомитися з основними положеннями підходу та Керівництва, а також із особливостями його застосування на практиці.

З урахуванням Керівництва МПК та на підставі останніх досліджень щодо концепту резилієнс, було розроблено, видано й поширено два посібники:

 – «Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс. Навчально-методичний посібник» (для викладачів вищих навчальних закладів)

 –  «Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс. Посібник для тренерів».

Всього впродовж 2016-2017 рр. в межах проекту проведено :
– 6 тренінгів,
– 6 методологічних сесій,
– 1 круглий стіл,
– 154 особи пройшли навчання з надання психосоціальної допомоги на основі підходу резилієнс (волонтери, соціальні працівники, психологи; викладачі ВНЗ) (134 жінки та 20 чоловіків).

No Comments

Post A Comment

Записатися на консультацію