Норвезький проект

Норвезький проект

«Сприяння посиленню життєстійкості громад в Україні»
“Input to Community Resilience Building in Ukraine»:
І. Психосоціальна перша допомога, підтримка та кризове лідерство (Psychosocial First Aid, Psychosocial Support and Crisis Leadership)
ІІ. Профілактика суїциду (Suicide Prevention)


Проект реалізовується спільно з Регіональним Центром протидії насильству, травмі та суїциду (RVTS East) та Університетською клінікою Акерсхус (Ahus) (м.Осло, Норвегія) у співпраці з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) та Громадською організацією «Слова допомагають»

Проект є складовою масштабної трирічної програми співпраці між урядом Норвегії та урядом України “UKR-18/0016 Health Collaboration with Ukraine”, зосередженої на підтримці реформування системи охорони здоров’я в Україні та запровадженні міжнародних стандартів допомоги.

Період реалізації проекту

лютий 2020 р. — червень 2022 р.

Мета проекту

Розробка академічної освітньої та професійної навчальної програм для майбутніх та практикуючих спеціалістів у галузі охорони здоров’я та антикризового реагування. Проект також спрямовано на посилення життєстійкості громад, постраждалих внаслідок воєнного конфлікту в Україні.

Проектні завдання та види діяльності

  • Тренінги для тренерів (експертів НаУКМА та центрів психосоціальної реабілітації м. Києва і м. Покровська) з навчання спеціалістів, що працюють у сферах охорони здоров’я та психосоціальної підтримки на рівні громади
  • Проведення одно- та дводенних воркшопів для фахівців місцевих громад з метою отримання ними знань та практичних навичок з кризового менеджменту і профілактики суїциду та пілотування і адаптації відповідної академічної програми 
  • Розробка й включення навчальних курсів з кризового менеджменту та профілактики суїциду (3 кредити ECTS) до бакалаврських програм Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
  • Переклад та адаптація інформаційного ресурсу з питань психосоціальної допомоги у надзвичайних ситуаціях, розробленого норвезьким Регіональним Центром профілактики насильства, травми та суїцидів https://v1.psykososialberedskap.no/en/ та його інтеграція до інформаційної платформи Центру психічного здоров’я і психосоціального супроводу НаУКМА
  • Проведення наукового дослідження з метою отримання об’єктивних та актуальних даних щодо наявних мереж соціальних зв’язків всередині місцевих громад Києва та Покровська, що сприятиме місцевим органам влади, державним та громадським організаціям у процесі розробки місцевих політик щодо підвищення життєстійкості громади.

Супервізор проекту та керівник дослідницького напрямку — Сергій Богданов.

Експертна група проекту

Кризовий менеджмент

Оксана Басенко

Юлія Донець

Валерій Ільчук

Оксана Бойко

Вікторія Соловйова

Леся Чепенко

Володимир Чернобровкін

Андрій Гірник

Профілактика суїциду

Андрій Карачевський

Віра Чернобровкіна

Олена Костюк

Наталія Бондаренко

Юлія Загарницька

Олександра Рудківська

Альона Пастухова

Олена Бойчук

Олександр Алієв

Ліана Фурсова

Валентина Петраковська

Контактні особи проекту:

Оксана Басенко 

+38 096 268 69 83 

[email protected]

Олександра Рудківська

+38 096 335 98 58

[email protected]

Корисні матеріали

No Comments

Post A Comment

Записатися на консультацію